20.5.2015

Hyvästä johtajuudesta ei voi koskaan puhua liikaa.

Ei koirien kanssa - eikä tietenkään (varsinkaan) työelämässä. 

Lainaan blogiini tunneälystä väitelleen filosofian tohtori Timo Kultasen tekstiä jonka on toimittaja Teija Varis toimittanut Vantaan Sanomille:

Esimiestyössä pärjäävät parhaiten älykkyysosamäärältään keskiarvoiset henkilöt. Tunneälytaidot erottavat hyvän esimiehen huonosta.

Johtajien ja avainihmisten henkilökohtaisena valmentajanakin toimiva Kultanen kertoo, että joidenkin tutkimusten mukaan menestyksekäs johtaminen on peräti 75% tunneälytaitoa ja vain 25% matemaattisloogista älykkyyttä.
Tunneälyllä tarkoitetaan muun muassa tarkoituksenmukaista ajattelua ja käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa.

Johtajalla on oltava selkeät tavoitteet, sillä niillä motivoidaan työntekijät. 
Hyvä johtaja on myös tuottavuussuuntautunut. Tutkimusten mukaan tuottavuus kulkee käsi kädessä  työntekijöiden motivaation ja tyytyväisyyden kanssa, eli kun tuottavuus on hyvä, ihmisetkin voivat paremmin.

Hyvään johtajuuteen kuuluu myös terve minäkuva. 
Johtajalla on oltava kohtalaisen hyvä itsentunto ja selkeä ammatti-identiteetti, mikä tarkoittaa että johtaja uskoo itseensä johtajana. Nämä ovat Kultasen mukaan eri asioita kuin itseluottamus, joka on enemmän tilannekohtainen ja syntyy muistista ja muistoista, tai itsetunto, joka on omien tulkintojen summa.
Tutkimusten mukaan ainoastaan suomalaiset kokivat, että heidän itsetuntonsa oli huonompi kuin mitä muut siitä ajattelivat!

Itsetunnon lisäksi johtaminen vaatii maltillista ongelmanratkaisukykyä. 
Tunteita ei saa liikaa heittää peliin. Hyvään johtajuuteen kuuluu myös stressittömyys, itsehillintä ja itsenäisyys. Johtajan on oltava riittävän itsenäinen organisaatiossa. Johtajan tehtävä on johtaa ja ellei hän hoida tehtävää, joku toinen ottaa sen haltuunsa.
Yksi johtajan tärkeimpiä tehtäviä on alaisten itsetunnon nostaminen. 
- Itsetunnon nostamisella on aivan keskeinen merkitys työntekijöiden hyvinvoinnissa, työpaikan ilmapiirissä sekä työtuloksissa.

(muuttakaa sanan 'työntekijä/alainen' kohdalle sana 'koira')

jutun tiivistäminen, otsikoinnit, boldaukset ja kursivoinnit allekirjoittaneen
kuvituskuva Kenzolan kuva-arkisto

Ei kommentteja: